Full-time traveller, part-time worker, professional dreamer

Zainuddin Omar

Zainuddin Omar

Seorang Jurutera Professional (P.Eng) berasal dari Parit Jawa, Muar, Johor kini memenuhi masa dengan mengembara keseluruh dunia mencari ibrah. Beliau mempunyai 40 tahun pengalaman kembara dan mula mengembara pada usia 17 tahun.

Apa itu Agama Zoroastrian (Majusi) di Iran dan Azerbaijan?

Semasa di Isfahan Iran saya sempat melawat sebuah peninggalan temple Zoroastrian yang berusia lebih 3000 tahun dan di Baku Azerbaijan, Atesgah atau ‘Fire Temple‘ terdapat bangunan agama majusi yang masih terpelihara.

Didalam bahasa Inggeris Zoroastrian juga dinamakan sebagai Magi dan Majusi didalam bahasa Arab.

Al Quran ada menyebut berkenaan agama majusi (magian) ini:

Terjemahan Al Quran Yusuf Ali:

“Those who believe (in the Qur’an), those who follow the Jewish (scriptures), and the Sabians, Christians, Magians, and Polytheists,- Allah will judge between them on the Day of Judgment: for Allah is witness of all things”

– Al Quran 22:17

Terjemahan Bahasa Malaysia:

“Bahawasanya orang-orang yang beriman, dan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Saabiein, dan orang-orang Nasrani, dan orang-orang Majusi, serta orang-orang Musyrik, sesungguhnya Allah akan memutuskan hukumNya di antara mereka pada hari kiamat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa Memerhati dan Menyaksikan tiap-tiap sesuatu”

– Al Quran 22:17

Disebut dalam kitab Nasrani bahawa Magi (wise man from Magi) telah melawat Nabi Isa AS selepas kelahiran beliau. ‘Magic’ dalam bahasa Inggeris berasal dari perkataan Magi. Magi sebenarnya bermaksud mereka yang menganut agama Zoroastrianism atau pengikut Zoroaster.

Menurut sejarahnya, agama Majusi ini didirikan oleh Prophet Zoroaster yang berasal dari Persia, Iran. Agama ini dikenal sebagai agama yang mempercayai satu Tuhan (monotheism), yaitu tuhan kebaikan yang disebut dengan nama Ahura Mazda. Lawan dari tuhan kebaikan adalah devil, yaitu Ahriman (Azazil, atau Lucifer).

Agama Zoroastrian dianuti mulai 1700 BCE iaitu 3700 tahun dahulu dan ianya salah satu agama yang paling tertua didunia.

Api yang tidak pernah padam. Sebenarnya pada zaman dahulu mereka percaya ianya satu perkara karamah kerana api ini sentiasa menyala perpetual tidak pernah padam. Sebenarnya dibawah temple ini ada lapisan tanah dimana gas methane keluar dari perut bumi yang dibakar saperti di Yanar dag.

Dinasti Sassanid (abad ke 3 BCE) menerima agama Zoroastrian sebagai agama rasmi negeri Persia tetapi setelah ditakluk oleh Empayar Islam pada abad ke 7 CE, sebahagian besar penduduk Persia memeluk agama Islam.

Walaupun begitu ramai penganut Zoroastrian melarikan diri ke India dimana sehingga sekarang terdapat 100,000 pengikut disana. Di Iran hanya tinggal 20,000 pengikut mereka sahaja. Di Kurdistan orang Yazidi beragama Yazidism dimana dipercayai agama mereka adalah pecahan dari agama Zoroastrian.

Seperti agama orang yahudi Judaism, agama Yazidism dan Zoroastrianism hanya boleh dianuti jika dilahirkan didalam keturunan mereka sahaja.

Secara rengkas nya Zoroster mengajar konsep tuhan yg esa, devil, syurga, neraka dan free will didalam kitab Avesta dan mereka sembahyang lima kali sehari.

Kitab Avesta mengajar:

• Pemikiran baik, perkataan baik, perlakuan baik dan jalan yang lurus.

• buat perkara baik dan perkara baik akan datang kepada anda.

Pada pengikut Zoroastrianism, api adalah simbol dan perantaraan kepada tuhan dan ritual sembahyang mereka berkisar dengan api. Dengan lain kata api adalah medium untuk mendekatkan diri mereka kepada tuhan dan mereka sebenarnya tidak menyembah api.

Konsep agama hindu dan buddha ada banyak kaitan dengan agama Zoroastrianism. Di Fire temple Baku saya lihat banyak gambar dimana pengikut hindu menggunakan temple majusi ini untuk menjalankan upacara sembahyang mereka. Di Khiva Uzbekistan saya lihat bekas temple Zoroastrian, Hindu dan Buddha hanya bersebelahan sahaja.

Orang femes pengikut Zoroaster adalah Freddie Mercury, Zubin Mehta, Feroze Ghandi (hubby of Indira Ghandi), Tata family India, Persis Khambatta dan John Abraham.

Pada pendapat saya Prophet Zoroaster adalah saorang nabi (kita diajar bahawa ada 24,000 nabi) yang di utuskan Allah kepada sesuatu kaum untuk mengajar keESAan Allah. Konsep utama Zoroastrianism mengajar hanya tuhan yang esa wajib disembah (Zoroaster believed in one creator God, teaching that only one God was worthy of worship).

Lama kelamaan kitab Avesta dan agama majusi ini diselewengkan oleh pengikutnya saperti mana disebut dalam Al quran:

And from among them is a group who twist their tongues with the Book so that you may think it is from the Book, while it is not from the Book, and they say it is from God while it is not from God, and they say about God lies while they know”

“Sesungguhnya diantara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al Kitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Al Kitab, padahal ia bukan dari Al Kitab dan mereka mengatakan: “Ia (yang dibaca itu datang) dari sisi Allah”, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui”

Surah 3:78

Wallahu a’lam.

Catatan oleh:

Buku #kutuberahak HARD COPY Limited Edition Collectors item. (Diari Kembara 40 Tahun Si Kutuberahak)

BAGAIMANA MEMBELI? BUKU HARD COVER.